Fernando - 22-11-2008 21:07:21

Turniej niedokończony każdy dostaje po 3 punkty

jaka sile ma rozaniec o czym rozmawiać z koleg± byla sie mna bawi MODLITWA WSTAWIENNICZA LUBLIN www.hussarians.pun.pl